Vahetused

Vahetus Periood
Nele-Liis Vaiksoo muusikalilaager (Välja müüdud ) 25.06 - 02.07
Tanja Mihhailova-Saar laululaager (välja müüdud) 16.07 - 23.07

Muusikalilaagris saavad muusikalimaailmast huvitatud lapsed tegeleda laagrinädala jooksul lavalise liikumise, lavakõne, laulmise, näitlemise ja tantsimisega. Muusikalaagrisse ootame muusikahuvilisi lapsi. Iga laps saab osaleda laagrinädala jooksul erinevates ansamblites oma õpitava instrumendiga ning laululapsed osalevad soololaulu ja ansamblitundides. Teatrilaagris tegeleme lavakõne, lavalise liikumise ning näitleja meisterlikkuse arendamisega.

Reeglid

NB! MEIE LAAGRIS ON KEELATUD RATASTEGA KOHVRID JA KOTID !

 • noortelaagris viibijad on kohustatud täitma kodukorda, päevakava, juhataja ja kasvataja korraldusi
 • noortelaagri territooriumilt lahkumine on lubatud ainult koos kasvatajaga
 • ei ole lubatud viibida omavoliliselt lagunenud palkhoone ja jõe läheduses
 • matkal ja veekogu juures viibides tuleb täita kasvataja ja spordiinstruktori erinõudeids
 • tulekahju ja muude ohuolukordade tekkimisel tuleb sellest kohe informeerida noortelaagri personali ja koguneda eelnevalt kasvatajaga kokkulepitud kohta
 • magamisruumidest lahkudes tuleb kontrollida, et aknad ja uksed oleksid suletud, elektrivalgustus välja lülitatud
 • suurte akende avamine tubades ei ole lubatud
 • voodi tuleb päeval korras hoida, isiklikud esemed, kohvrid ja riided hoida vastavates kappides
 • raha ja väärtesemed (fotoaparaat, mobiil jne) on soovitav anda hoiule kasvataja kätte
 • materiaalse kahju tekitamisel noortelaagri varale hüvitab kahju lapsevanem või hooldaja
 • noortelaagri kodukorrast mittekinnipidamisel võetakse ühendust lapsevanema või hooldajaga
 • laagris osaleja peab suhtuma looduskeskkonda hoolivalt ja säästlikult

OLE SÕBRALIK JA ABIVALMIS!

LAAGRIKOHAST LOOBUMISEL TAGASTATAKSE LAAGRITASU JÄRGMISTEL JUHTUDEL:

Lapse haigestumisel arstitõendi esitamisel makstakse tagasi 50% laagritasust või asendatakse teise laagrivahetusega kui haigestumisest teatakse vähemalt nädal ette.

Laagritasu ei tagastata kui laps haigestub laagri ajal või laps tuleb haigustunnustega laagrisse ja saadetakse koju.

NB! Seoses Covid-19 pandeemiaga palume vähimagi haigustunnuse avaldumisel lapsi mitte laagrisse saata. Hoiame laagri laste ja laagripersonali jaoks turvalise.

Külalisõpetaja viibib laagris 4 viimast päeva.

Päevakava

 • 9.00 Äratus
 • 9.15 Kogunemine
 • 9.20 Võimlemine
 • 9.30 Hommikusöök
 • 10.00 Tubade koristamine
 • 10.45 Tubade hindamine
 • 11.00 Tunnid
 • 14.00 Lõunasöök
 • 14.30 Vaikne tund
 • 15.30 Iseseisev töö
 • 16.00 Tunnid
 • 17.00 Oode
 • 17.15 Tunnid
 • 19.00 Sport
 • 20.00 Õhtusöök
 • 21.00 Õhtune tegevus
 • 22.30 Pesemine
 • 23.00 Öörahu

Laagrivahetuse hind on 325 eurot. Hind sisaldab: bussitransporti Tallinn-Rannapungerja, majutust, toitlustust, muusikatunde, noodimaterjali.


Registreeru

Vahetus
Lapse andmed
Ema andmed
Isa andmed
Lisa